CLB CUNG THIẾU NHI

1.chủ nhiệm. HLV Trưởng VS.Trần quốc Dũng.

2.Hồng Đai Nhị Cấp

3.Lịch tập 18h…19h30. Thứ 2/4/6.

4.Địa chỉ: 02 đường phan đăng lưu. Quận Hải châu