CLB ĐH TDTT ĐÀ NẴNG

1. HLV Nguyễn Quốc Phú

2. Hoàng đai III 3.Đ/c : 44 Dũng sĩ thanh khê – Q. Thanh Khê

4.Thời gian : từ 17h45 đến 19h15 các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần .