CLB NGŨ HÀNH SƠN

1. Chủ nhiệm, HLV trưởng: Võ sư Trịnh Quốc Hùng

2. Hồng đai I 3.

Có 3 cơ sở gồm: – cs1. thời gian tập luyện 2-4-6 từ 18-19h30, địa điểm 1B đường Trần Văn Đán p Khuê Mỹ – Q NHS ,

– Cơ sở 2 : trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm , thời gian 3-5-7 từ 18-19h30, địa chỉ 304 đường Mai Đăng Chơn P Hoà Hải Q NHS,

– Cơ sở 3 : nhà văn hoá P Mỹ An số 46 Bà Huyện Thanh Quan P Mỹ An Q NHS, thời gian 3-5-7 từ 18-19h30,