CLB TÔN THẤT TÙNG

1. Võ sư Phan Đình Vũ, Chuẩn hồng đai

2. ĐC:  200 Trần Nhân Tông An Hải Bắc Sơn Trà Đà Nẵng,

3. Thời gian tập luyện:  246 vào lúc 18h00 -19h30