CLB TRƯỜNG TH VÕ THỊ SÁU

1.Chủ nhiệm: HLV. Phạm Hữu Thật. Hoàng đai III HLV Trưởng: HLV .Lương Duy Thái Nguyên. Hoàng đai II.

2.Lịch tập 18h – 19h30. Thứ 2/4/6.

3.Địa chỉ: 02 Trần Đình Tri. Quận Liên Chiểu.