CLB TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH

1. Võ sư Nguyễn ngọc Lê.

2.Chuẩn hồng đai

3.lịch tập từ 18h đến 19h30 thứ 2,4,6 hằng tuần

4.Địa chỉ 86 Yên Thế, Cẩm Lệ, Đà Nẵng