CLB VOVINAM CẨM KIM

1 . HLV Trần Quang Huy

2 . Hoàng Đai Nhị

3 . CLB VVN Cẩm Kim

4 . Địa điểm : Thôn văn hóa Đông Vĩnh , xã Cẩm Kim. Hội An . Quảng Nam .

5 . Thời gian : Từ 17h30 đến 19h00 . Vào các ngày 3,5,7 .