CLB VOVINAM MINH TÂM

1.Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Minh Tâm

2.Hoàng đai III

3.CLB VoViNam Minh Tâm – Tp Hội an.

4.Gồm 2 cơ sở.

a) Trường Thcs Phan Bội Châu – tp Hội An.

b) 384 Nguyễn Tất Thành. (Tại nhà).

5.Lịch tập: 2,4,6 tại nhà từ 17h30 đến 19h. 3,5,7 tại trường 17h30 đến 19h.