CLB VOVINAM NAM GIANG

1. Hlv Nguyễn Công Thành

2. Hoàng đai III

3. Địa điểm: Nhà văn hóa thể thao huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

4. Tgian: 17h30 – 19h00, các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần