CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO NAM GIANG

1. HLV Nguyễn Công Thành.
2. Điện thoại liên hệ: 0349929579.
3. Địa điểm: Nhà văn hóa thể thao huyện Nam Giang: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
4. Thời gian sinh hoạt: Từ 17h30 -:- 19h00 thứ 2 – 4 – 6 hàng tuần.