CLB VOVINAM NGOẠI NGỮ

1. HLV Nguyễn Xuân Biên

2. Chuẩn hồng đai

3. Clb Vovinam ngoại ngữ

4. Địa điểm: 131 Lương Nhữ Hộc, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

5. Thời gian hoạt động: từ 18h đến 19h30, các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần