CLB TRƯỜNG THPT THANH KHÊ
1.HLV Nguyễn Văn Ninh
2 Hoàng đai III
3. Đc. 323 Kinh Dương Vương . Liên chiểu Đà nẵng
4. Thời gian : 2,4,6 hằng tuần 18h30 – 20h00