CLB VOVINAM TRẦN PHÚ

1. Chủ nhiệm, HLV Trưởng: Võ sư Trần Duy Linh

2. Đẳng cấp: Chuẩn Hồng đai

3. Câu lạc bộ Vovinam Trần Phú.

4. Địa điểm: 11 Lê Thánh Tôn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

5. Thời gian hoạt động: từ 18h00h đến 19h30, các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần