CLB VOVINAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

1. HLV Trương Quang Nha

2. Hoàng đai II

3. Clb Vovinam Trường Đại học Đông Á

4. Địa điểm: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu,TP. Đà Nẵng

5. Thời gian hoạt động: từ 17h30 đến 19h30, các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần