CLB VOVINAM TRƯỜNG ĐH GREENWICH

1. Hlv Nguyễn Thành Quân

2. Hoàng đai II

3. Clb Vovinam Trường Đại học Greenwich cơ sở Đà Nẵng (GVC)

4. Địa điểm: 658 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc,quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

5. Thời gian hoạt động: từ 17h30 đến 19h00, các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần