CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO CUNG THIẾU NHI

1. HLV Trưởng: Võ sư Trần Quốc Dũng.
2. Điện thoại liên hệ: 0905147242.
3. Địa chỉ: Cung Thiếu Nhi: Số 2A, Phan Đăng Lưu, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.
4. Thời gian sinh hoạt: Từ 18h00 đến 19h30 thứ 2 – 4 – 6 hàng tuần.