CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO ĐẠI HỌC DUY TÂN.
1. HLV trưởng: Võ sư Bùi Văn Sơn.
2. Điện thoại: 0913473354.
3. Địa chỉ và thời gian sinh hoạt:

Cơ sở 1: Trường Đại học Duy Tân, số 120, Hoàng Minh Thảo, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng. Thời gian sinh họat: Từ 18h00 -:- 19h30 thứ 2 – 4 – 6 hàng tuần.

Cơ sở 2: Cung Thể thao Tiên Sơn (Cổng vào khu B – Tầng 2): đường Phan Đăng Lưu, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng. Thời gian sinh họat: Từ 18h00 -:- 19h30 thứ 3 – 5 – 7 hàng tuần.