CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG

1. HLV trưởng: Võ sư Nguyễn Xuân Biên.
2. Điện thoại liên hệ: 0773449060.
3. Địa điểm: Trường Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng: Số 131, Lương Nhữ Hộc, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
4. Thời gian sinh hoạt: Từ 18h00 đến 19h30 thứ 3 – 5 – 7 hàng tuần.