CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO ĐẠI LỘC

1.Chủ nhiêm: PHẠM VĂN ĐẠI

2.clb vovinam-viet võ đạo đại lộc.

3.Hoàng đai 2.

4.Địa điểm: tổ 8,khu nghĩa phước,thị trấn ái nghĩa,huyện đại lộc.quảng nam tỉnh.

5. Lịch tập:3,5,7