CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HOA LƯ

1. HLV trưởng: Võ sư Trần Duy Linh.
2. Điện thoại liên hệ: 0989772727.
3. Địa chỉ: Nhà Văn hóa phường Nại Hiên Đông: Đường Nguyễn Địa Lô, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
4. Thời gian sinh hoạt: Từ 18h00 đến 19h30 thứ 3 – 5 hàng tuần.