CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO MINH TÂM

1. HLV trưởng: HLV Nguyễn Ngọc Minh Tâm.
2. Điện thoại liên hệ: 0836160686.
3. Địa chỉ: Số 386, Nguyễn Tất Thành, xã Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam.
4. Thời gian sinh hoạt: Từ 17h30 đến 19h00 thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.