CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TÔN THẤT TÙNG

1. HLV trưởng: Võ sư Phan Đình Vũ.
2. Điện thoại liên hệ: 0903534425.
3. Địa chỉ: Trường THPT Tôn Thất Tùng, số 200, Trần Nhân Tông, P. An Hải Bắc, Đà Nẵng.
4. Thời gian sinh hoạt: Từ 18h00 đến 19h30 thứ 2 – 4 – 6 hàng tuần.