CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

1.Chủ nhiệm: VS Hồ Đắc Khanh – Hồng đai I HLV trưởng: HLV Nguyễn Thảo Nguyên – Hoàng đai III

2.Clb Vovinam Việt Võ Đạo trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng

3.Địa điểm: khu D trường Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng, 99 Tô Hién Thành, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

4.Lịch tập: 18h-19h30 thứ 3,5,7 hằng tuần.