CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GREENWICH

1. HLV trưởng: HLV Nguyễn Thành Quân.
2. Điện thoại liên hệ: 0905689110.
3. Địa chỉ: Đại học Greenwich Đà Nẵng: Số 658, Ngô Quyền, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng.
4. Thời gian sinh hoạt: Từ 17h45 đến 19h15 thứ 3 – 5 – 7 hàng tuần.