CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRƯỜNG ĐỨC TRÍ

1. HLV trưởng: Võ sư Nguyễn Minh Ký.
2. Điện thoại liên hệ: 0356026830.
3. Địa chỉ: Trường Đức Trí: Số 357/8, Phan Châu Trinh, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.
4. Thời gian sinh hoạt: Từ 17h00 đến 18h00 thứ 3 – 4 – 5 – 6 hàng tuần.