CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG QUANG

1. HLV trưởng: HLV Tạ Tấn Tuấn.
2. Điện thoại liên hệ: 0358774355.
3. Địa chỉ: Trường Tiểu học Hồng Quang: Số 360 Hoàng Văn Thái, P.Hoà Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng.
4. Thời gian sinh hoạt: Từ 18h00h đến 19h30, thứ 3 – 5 – 7 hàng tuần.