Hơn 300 võ sinh Vovinam tham gia thi thăng cấp sơ đẳng Khóa 1 năm 2024
Ngày 7-4, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng), Liên đoàn Vovinam Việt Võ...
Chi tiết
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi sơ đẳng khóa 1 năm 2024
Thời gian: từ 07 giờ ngày 07/4/2024. Địa điểm sẽ thông báo sau Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:...
Chi tiết