CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 1. HLV trưởng: Võ sư Phạm Hữu Thật. 2. Điện thoại...
Chi tiết
CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO CHI LĂNG
CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO CHI LĂNG 1. HLV trưởng: Võ sư Phan Xuân Anh. 2. Điện thoại liên hệ:...
Chi tiết
CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG
CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG 1. HLV trưởng: Võ sư Lâm Quang Long. 2. Điện...
Chi tiết
CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRƯỜNG ĐỨC TRÍ
CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRƯỜNG ĐỨC TRÍ 1. HLV trưởng: Võ sư Nguyễn Minh Ký. 2. Điện thoại liên...
Chi tiết
CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HOA LƯ
CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HOA LƯ 1. HLV trưởng: Võ sư Trần Duy Linh. 2. Điện thoại liên hệ:...
Chi tiết
CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO ĐẠI HỌC DUY TÂN
CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO ĐẠI HỌC DUY TÂN. 1. HLV trưởng: Võ sư Bùi Văn Sơn. 2. Điện thoại:...
Chi tiết
CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO NAM GIANG
CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO NAM GIANG 1. HLV Nguyễn Công Thành. 2. Điện thoại liên hệ: 0349929579. 3. Địa...
Chi tiết
CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO NGŨ HÀNH SƠN
CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO NGŨ HÀNH SƠN 1. HLV trưởng: Võ sư Trịnh Quốc Hùng. 2. Điện thoại liên...
Chi tiết
CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG
CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG 1. HLV trưởng: HLV Trần Quang Duy. 2. Điện thoại...
Chi tiết
CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG
CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG 1. HLV trưởng: HLV Nguyễn Thành Quân. 2. Điện thoại...
Chi tiết