Hình ảnh kỳ thi trung đẳng 2019
                                       ...
Chi tiết
Kỳ Thi Sơ Đẳng Khóa II Năm 2019( 17.8.2019)
Qua buổi sáng được Ban Giám Khảo kiểm tra chuyên môn cùng võ đạo của các môn sinh vovinam trên...
Chi tiết