Qua buổi sáng được Ban Giám Khảo kiểm tra chuyên môn cùng võ đạo của các môn sinh vovinam trên địa bàn Tp Đà Nẵng, xét duyệt lên đai và chọn ra 3 thủ khoa các cấp ưu tú:

 

ky-thi-so-dang-khoa-ii-nam-2019-17-8-2019-2ky-thi-so-dang-khoa-ii-nam-2019-17-8-2019-4ky-thi-so-dang-khoa-ii-nam-2019-17-8-2019-6ky-thi-so-dang-khoa-ii-nam-2019-17-8-2019-9