Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”;

Căn cứ kế hoạch số 1318/KH-BVHTTDL-BGDĐT ngày 8 tháng 4 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch Tổ chức hoạt động thể thao trường học năm 2019;

Căn cứ Chương trình phối hợp liên tịch số 3253/CTr-GDĐT-VHTT ngày 26 tháng 9 năm 2016 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Văn hoá và Thể thao về công tác giáo dục thể chất và thể thao học đường giai đoạn 2016-2020.

Nhằm mục đích đẩy mạnh hoạt động thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ đi vào nề nếp, đảm bảo 100% học sinh tham gia thường xuyên hàng ngày theo quy định, thúc đẩy phong trào tập luyện môn Vovinam “Học Võ Việt – Yêu Nước Việt” trong hệ thống giải học sinh thành phố trong nhà trường ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Qua đó, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lớp Tập huấn chuyên môn Bài tập thể dục buổi sáng và Bài tập thể dục giữa giờ môn Vovinam cho Giáo viên các trường phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 từ ngày 08/7 đến ngày 10/7/2020 tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

Xin kính mời Quý Thầy Cô tham khảo Bài mẫu VÕ NHẠC VOVINAM số 2 sẽ được triển khai giảng dạy tại Lớp tập huấn.

https://www.facebook.com/watch/?v=4026838087358286