•    Họp Trưởng đoàn, huấn luyện viên

cong-tac-chuan-bi-hop-truong-doan-huan-luyen-vien-boc-tham-xep-lich-thi-dau-giai-tre-va-vo-dich-cac-clb-vovinam-2020-1

  • Bốc thăm xếp lịch thi đấu
  • cong-tac-chuan-bi-hop-truong-doan-huan-luyen-vien-boc-tham-xep-lich-thi-dau-giai-tre-va-vo-dich-cac-clb-vovinam-2020-8