Di Sản của Thầy Võ

Võ sư Trần Tấn Vũ đã qua tuổi 80. Năm 1970, theo lệnh của Chưởng môn Lê Sáng, với hai bàn tay trắng, thầy đến Đà Nẵng chiêu sinh lớp Vovinam đầu tiên ở đó, rồi mở rộng sang các tỉnh/thành phố xung quanh.

Trao đổi với tôi nhân kỷ niệm 50 năm Vovinam Đà Nẵng, thầy mong vẫn tiếp tục khoẻ mạnh để hưởng. Hưởng gì? Thấy những học trò của mình tiếp tục phụng sự và phát triển môn phái.

Thế hệ những thầy võ Vovinam đầu tiên đi khai phá những vùng đất mới như vậy, coi Vovinam là lý tưởng sống của đời mình, không còn nhiều. Các thầy đều không giàu, nhưng an sống hạnh phúc với sự phát triển của môn phái, và xác định rất rõ rằng tiền bạc không thể mang lại cho họ niềm vui tương tự.

Đứng bên cạnh những vị thầy như vậy, bỗng thấy mình thật nhỏ nhoi.
di-san-cua-thay-vo-chu-tich-lien-doan-vovinam-viet-nam-ong-mai-huu-tin-8