Ngày 5/5/2019 Hội Vovinam Việt võ đạo Đà Nẵng tổ chức Lễ tưởng niệm Sáng tổ môn phái lần thứ 59 và kỳ thi thăng cấp sơ đẳng khoá I/2019.

le-tuong-niem-sang-to-mon-phai-vovinam-viet-vo-dao-lan-thu-59-va-ky-thi-so-dang-khoa-1-nam-2019-9
Về tham dự, có các Thầy trong hội đồng Võ sư Cố vấn, các anh chị cựu môn sinh trước năm 1975 cùng các Huấn luyện viên, môn sinh – võ sinh Vovinam Việt võ đạo thuộc các CLB trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

le-tuong-niem-sang-to-mon-phai-vovinam-viet-vo-dao-lan-thu-59-va-ky-thi-so-dang-khoa-1-nam-2019-1

le-tuong-niem-sang-to-mon-phai-vovinam-viet-vo-dao-lan-thu-59-va-ky-thi-so-dang-khoa-1-nam-2019-3

le-tuong-niem-sang-to-mon-phai-vovinam-viet-vo-dao-lan-thu-59-va-ky-thi-so-dang-khoa-1-nam-2019-9

le-tuong-niem-sang-to-mon-phai-vovinam-viet-vo-dao-lan-thu-59-va-ky-thi-so-dang-khoa-1-nam-2019-1

le-tuong-niem-sang-to-mon-phai-vovinam-viet-vo-dao-lan-thu-59-va-ky-thi-so-dang-khoa-1-nam-2019-4

le-tuong-niem-sang-to-mon-phai-vovinam-viet-vo-dao-lan-thu-59-va-ky-thi-so-dang-khoa-1-nam-2019-1

le-tuong-niem-sang-to-mon-phai-vovinam-viet-vo-dao-lan-thu-59-va-ky-thi-so-dang-khoa-1-nam-2019-1

le-tuong-niem-sang-to-mon-phai-vovinam-viet-vo-dao-lan-thu-59-va-ky-thi-so-dang-khoa-1-nam-2019-7