Kỷ niệm 100 năm ngày sinh (1920-2020) và 10 năm ngày mất của Chưởng Môn Lê Sáng (2010-2020) và Lễ An vị Di ảnh Chánh Chưởng Quản Nguyễn Văn Chiếu tại Tổ đường Môn phái, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

su-kien-06-10-2020-tai-ho-chi-minh-2