Ngày 04/8/2019 Hội Vovinam Việt võ đạo Đà Nẵng tổ chức tập huấn chuyên môn và tuyển chọn VĐV tham dự giải Vô địch Vovinam toàn quốc lần thứ 26 năm 2019.

tap-huan-chuyen-mon-va-tuyen-chon-vdv-tham-du-giai-vo-dich-vovinam-toan-quoc-2019

Về tham dự có đại diện Trung tâm Huấn luyện đào tạo VĐV thể thao Tp Đà Nẵng, Đại diện Ban Võ sư cố vấn Hội VVN ĐN cùng toàn thể các Võ sư, Huấn luyện viên và các môn sinh tham gia thi tuyển chọn VĐV.

Thay mặt Ban chấp hành Hội VVN ĐN, xin chân thành cảm ơn Trung tâm Huấn luyện đào tạo VĐV thể thao Tp Đà Nẵng đã tạo điều kiện giúp đỡ Hội VVN ĐN về cơ sở vật chất để tổ chức buổi tập huấn thành công tốt đẹp!

tap-huan-chuyen-mon-va-tuyen-chon-vdv-tham-du-giai-vo-dich-vovinam-toan-quoc-2019-2

tap-huan-chuyen-mon-va-tuyen-chon-vdv-tham-du-giai-vo-dich-vovinam-toan-quoc-2019-8

tap-huan-chuyen-mon-va-tuyen-chon-vdv-tham-du-giai-vo-dich-vovinam-toan-quoc-2019-3

tap-huan-chuyen-mon-va-tuyen-chon-vdv-tham-du-giai-vo-dich-vovinam-toan-quoc-2019-9

tap-huan-chuyen-mon-va-tuyen-chon-vdv-tham-du-giai-vo-dich-vovinam-toan-quoc-2019-7

tap-huan-chuyen-mon-va-tuyen-chon-vdv-tham-du-giai-vo-dich-vovinam-toan-quoc-2019-7

tap-huan-chuyen-mon-va-tuyen-chon-vdv-tham-du-giai-vo-dich-vovinam-toan-quoc-2019-8

tap-huan-chuyen-mon-va-tuyen-chon-vdv-tham-du-giai-vo-dich-vovinam-toan-quoc-2019-9

tap-huan-chuyen-mon-va-tuyen-chon-vdv-tham-du-giai-vo-dich-vovinam-toan-quoc-2019-10

tap-huan-chuyen-mon-va-tuyen-chon-vdv-tham-du-giai-vo-dich-vovinam-toan-quoc-2019-11