Hội Vovinam Việt võ đạo Đà Nẵng tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Hình thành và Phát triển Vovinam Bình Thuận.

Vovinam Đà Nẵng xin chúc phong trào Vovinam Bình Thuận ngày càng phát triển vững mạnh!

vovinam-da-nang-tham-du-le-ky-niem-50-nam-hinh-thanh-va-phat-trien-vovinam-binh-thuan-7

vovinam-da-nang-tham-du-le-ky-niem-50-nam-hinh-thanh-va-phat-trien-vovinam-binh-thuan-6

vovinam-da-nang-tham-du-le-ky-niem-50-nam-hinh-thanh-va-phat-trien-vovinam-binh-thuan-3

vovinam-da-nang-tham-du-le-ky-niem-50-nam-hinh-thanh-va-phat-trien-vovinam-binh-thuan-9

vovinam-da-nang-tham-du-le-ky-niem-50-nam-hinh-thanh-va-phat-trien-vovinam-binh-thuan-7

vovinam-da-nang-tham-du-le-ky-niem-50-nam-hinh-thanh-va-phat-trien-vovinam-binh-thuan-3

vovinam-da-nang-tham-du-le-ky-niem-50-nam-hinh-thanh-va-phat-trien-vovinam-binh-thuan-4

vovinam-da-nang-tham-du-le-ky-niem-50-nam-hinh-thanh-va-phat-trien-vovinam-binh-thuan-7 banner-vovinam-hocvien