Người học võ Vovinam Việt Võ Đạo có mười điều tâm niệm để rèn luyện kỷ luật, võ thuật, võ đạo, nhân cách, đối nhân xử thế, ý chí kiên cường tình đoàn kết…

1. Việt Võ Đạo Sinh
Nguyện đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loại.

2. Việt Võ Đạo Sinh
Nguyện trung kiên phát huy môn phái, xây dựng thế hệ thanh niên dấn thân hiến ích.

3. Việt Võ Đạo Sinh
Đồng tâm nhất trí, tôn kính người trên, thương mền đồng đạo.

4. Việt Võ Đạo Sinh
Tuyệt đối tôn trọng kỷ luật, nêu cao danh dự võ sĩ.

5. Việt Võ Đạo Sinh
Tôn trọng các võ phái khác, chỉ dùng võ để tự vệ và bênh vực lẽ phải.

6. Việt Võ Đạo Sinh
Chuyên cần học tập, rèn luyện tinh thần, trau dồi đạo hạnh.

7. Việt Võ Đạo Sinh
Sống trong sạch, trung thực, giản dị và cao thượng.

8. Việt Võ Đạo Sinh
Kiện toàn một ý chí đanh thép, nỗ lực tự thân cầu tiến.

9. Việt Võ Đạo Sinh
Sáng suốt nhận định, bền gan tranh đấu, tháo vát hành động.

10. Việt Võ Đạo Sinh
Tự tin, tự thắng, khiêm cung, độ lượng, luôn luôn kiểm điểm để tiến bộ.